کلیدواژه‌ها = توسعه‌‌نیافتگی فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای توسعة اجتماعی در دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم اجتماعی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-91

عبد الرضا باقری بنجار؛ محمدجواد زاهدی؛ سید حجت الله موسوی