کلیدواژه‌ها = ارزیابی سریع و پاسخ
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی در شهر تهران، 1392: علل و خطرهای کار کودکان در خیابان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-57

مروئه وامقی؛ معصومه دژمان؛ حسن رفیعی؛ پیام روشنفکر