کلیدواژه‌ها = کنش‌گر جوک‌گو
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تفسیری کنش جوک گویی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 405-421

احسان آقابابایی