کلیدواژه‌ها = احساس بی‌قدرتی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ جنسیتی احساس غم دانشجویان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 489-512

سعیده امینی؛ مصطفی فرزانه