نویسنده = غلامرضا صدیق اورعی
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 701-729

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی