نویسنده = افسانه توسلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیطرة جنسیت بر زندگی اجتماعی تبدیل‌خواهان جنسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 145-173

فاطمه امامی؛ افسانه توسلی