نویسنده = احمدرضا اصغرپور ماسوله
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 701-729

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی


2. مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جست‌وجوی حک‌شدگی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-82

سمیه ورشوی؛ علی یوسفی؛ حسین اکبری؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله