نویسنده = مروئه وامقی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی‌شدن آن‌ها: مطالعة ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-114

افسانه قاسمی؛ پیام روشنفکر؛ آرزو مهرابی؛ بردیا فرجی؛ مروئه وامقی


2. ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی در شهر تهران، 1392: علل و خطرهای کار کودکان در خیابان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-57

مروئه وامقی؛ معصومه دژمان؛ حسن رفیعی؛ پیام روشنفکر