نویسنده = فاطمه رهنما
تعداد مقالات: 1
1. طرد اجتماعی مورد مطالعه: طرد عینی و ذهنی سالمندان شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 599-626

سوسن باستانی؛ فاطمه رهنما؛ مریم قاضی نژاد