نویسنده = نوید شریفی
تعداد مقالات: 1
1. سرمایۀ اجتماعی در عید نوروز و پیش از آن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 647-667

علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی