نویسنده = مهناز قبادی
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ زیبایی و جامعة مصرفی (با تأکید بر مصرف‌گرایی در لوازم آرایشی)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 247-266

خدیجه سفیری؛ مهناز قبادی