اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده مسئول مقاله تعهد می کند

 

1) تمامی افرادی که نام آنها به عنوان همکار در این مقاله اعلام شده در این فعالیت علمی مشارکت داشته ­اند. ضمناً متعهد می­شوم که این مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده است و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر فصلنامه،  به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

 

2) مقاله ارسالی در هیچ کنفرانس و یا نشریه‌ای ارایه یا چاپ نشده ‌است و در صورت پذیرش در این نشریه، تا قبل از ارایه در آن در محل دیگری ارایه یا چاپ نشود.

 

3) به نمایندگی از نویسندگان مقاله اعلام می‏دارم که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر آگاهی داشته و از هر گونه سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده ‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت نکرده اند. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.