تصویر کووید-19 در وب سایت های نهادهای ملی و بین‌المللی تحلیل اینفوگرافیک‌های سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خبرگزاری ایرنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدۀ علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22059/jisr.2023.364115.1434

چکیده

پاندمی کووید-19 بشر را دچار بحرانی کرد که پاسخ به آن جز از طریق مدیریت جهانی امکان‌پذیر نبود. به‌منظور مقابله با آن، آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح به عموم مردم به‌عنوان رسالت اصلی نهادهای متولی مبارزه با کرونا تعریف شد و حجم عظیمی از اطلاعات توسط نهادها و رسانه‌های مختلف منتشر شد. مطالعۀ این پیام‌ها می‌تواند ضمن ارائۀ شناختی دقیق از چگونگی مواجهه با کرونا توسط نهادهای مختلف، در بحران‌های آینده نیز کارساز باشد. مقالۀ حاضر اینفوگرافی‌های تولیدشده در خصوص ویروس کووید-۱۹ توسط «سازمان جهانی بهداشت» در سطح بین‌المللی و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «خبرگزاری ایرنا» را در سطح ملی مطالعه می‌کند.
در این پژوهش 560 اینفوگرافی وب‌سایت نهادهای مذکور از ابتدای اسفند 1398 تا پایان 1400 برمبنای دو الگوی اعتقاد بهداشتی و موازی توسعه‌یافته با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی مطالعه می‌شود.
یافته­ها گویای این است که سازمان جهانی بهداشت بیشتر از تکنیک اقناعی «خودترغیبی» استفاده کرده بود؛ یعنی به‌منظور ترغیب مخاطب به رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به بیان استدلال و مزایای پیشنهاد‌های مطرح‌شده پرداخته است؛ درحالی‌که ضمیر شخصی ما پرکاربردترین تکنیک اقناعی در وزارت بهداشت است؛ یعنی این وزارتخانه بیش از هر چیز بر مقولۀ جمع‌گرایی و تقویت روحیۀ ملی‌گرایی ایرانیان تأکید کرده است. ایرنا نیز بیشتر از تکنیک «شواهد (استفاده از آمار و نمودار)» و «گواهی‌دادن متخصصان» استفاده کرده است.
توجه صرف پزشکی به اپیدمی موجب تبدیل آن به مسئله اجتماعی می­شود. برخلاف سازمان جهانی بهداشت که به ابعاد اجتماعی و روانی که درنتیجۀ این بحران رخ داده بود، توجه نشان داد، دو نهاد داخلی به پدیدۀ کرونا صرفاً با نگاهی پزشکی نگریستند این در حالی است که آثار کرونا صرفاً به بخش سلامت و امنیت جان افراد محدود نشده بود، بلکه با گذشت زمان، کرونا به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The image of Covid-19 on the websites of national and international institutions: Analysis of infographics by World Health Organization, Ministry of Health and Medical Education and IRNA news agency

نویسندگان [English]

 • Hadi Khaniki 1
 • Saeideh Rezvani 1
 • Zarrin Zardar 2
1 Department of Social Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
2 Department of Social Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, University of Allameh tabataba'I, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Covid-19 pandemic precipitated a crisis that required a global management response, which was unattainable otherwise. As a result, correct education and the dissemination of pertinent information to the public were designated as the primary responsibilities of organizations combating the virus. Numerous informational outlets and agencies disseminated a substantial quantity of data in pursuit of this objective. Examining these communications can provide valuable insights into the strategies employed by various organizations in managing the coronavirus and prove beneficial in preparing for future crises. Therefore, the purpose of this article is to evaluate the infographics created by the Iranian Ministry of Health, IRNA, and the World Health Organization (WHO), the primary international organization tasked with coronavirus control.
From March 2020 to the end of March 2022, 560 infographics accessible on the websites of the aforementioned organizations were analyzed quantitatively through content analysis in accordance with two health belief and extended parallel process models.
The findings indicate that the World Health Organization (WHO) employed the persuasive strategy of "self-encouragement" to persuade individuals to adhere to health protocols, relying on arguments and the advantages of the recommendations. However, the Ministry of Health employed the pronoun "we" most frequently as a persuasive strategy; this organization prioritized collectivism and the promotion of patriotism and benevolence among Iranian citizens. IRNA relied primarily on the "observations" method (integrating statistics and diagrams).
Conversely, the WHO placed greater emphasis on the social and psychological aspects of health in comparison to the two internal organizations, with the latter ignoring this crucial subject. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Content Analysis
 • Health Communication
 • Technical Communicators
 • infographic
 • اجاق، سیده زهرا (1400). مقایسۀ ویژگی‌های بلاغی محتوای مرتبط با کووید-19 در تلویزیون، خبرگزاری‌ها و اینستاگرام. مجلۀ جهانی رسانه، 16(2)، 107-134. http://dx.doi.org/10.22059/gmj.2023.354274.1286
 • احمدی، علی، عسگرزاده، سید محسن و مفیدی، ریحانه (1400). مطالعۀ تطبیقی پوشش خبری بحران کرونا در شبکۀ‌ خبر و بی‌بی‌سی‌ فارسی. فصلنامۀ علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، 15(37)، 133-162. https://doi.org/10.22085/javm.2021.253964.1629
 • خانیکی، هادی و راثی تهرانی، حبیب (1401). نظریه‌سازی برای اینفودمی کووید-19 در شبکه‌های اجتماعی ایران. فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 11(4)، 933-950. https://doi.org/10.22059/jisr.2022.339490.1286
 • خانیکی، هادی (1399). «دور از هم و در کنار هم»، تصویری از شبکه‌ایشدن ارتباطات کرونایی، کرونا و جامعۀ ایران، سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی. به کوشش محمد سلگی، داریوش مطلبی و اسماعیل غلامی‌پور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 • کاظمی، فروغ و ارمغانی، مریم (1396). بررسی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر فنون اقناع. دوماهنامۀ علمی-پژوهشی جستارهای زبانی، 7(42)، 391-427. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.7.17.7

 

 • Alkhawaldeh, A. A. (2021). Persuasive Strategies of Jordanian Government in Fighting COVID-19. GEMA Online Journal of Language Studies21(1). ‌http://dx.doi.org/10.17576/gema-2021-2101-16
 • Bell, B. S., Hoskins, R. E., Pickle, L. W., & Wartenberg, D. (2006). Current practices in spatial analysis of cancer data: mapping health statistics to inform policymakers and the public. International Journal of Health Geographics5(1), 1-14. https://doi.org/10.1186/1476-072X-5-49
 • Bowdon, M. (2004). Technical communication and the role of the public intellectual: A community HIV-prevention case study. Technical Communication Quarterly13(3), 325-340. https://doi.org/10.1207/s15427625tcq1303_6
 • Cheek, R. (2020). Zombie ent (r) ailments in risk communication: A rhetorical analysis of the CDC’s Zombie apocalypse preparedness campaign. Journal of Technical Writing and Communication50(4), 401-422.https://doi.org/10.1177/0047281619892630
 • Fuks, A. (2010). The military metaphors of modern medicine. In The meaning management challenge: Making sense of health, illness and disease(pp. 55-68). Brill. https://doi.org/10.1163/9781848880238_006
 • Ge, H., Wang, X., Yuan, X., Xiao, G., Wang, C., Deng, T., ... & Xiao, X. (2020). The epidemiology and clinical information about COVID-19. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases39(6), 1011-1019. https://doi.org/10.1007/s10096-020-03874-z
 • Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (Eds.). (2008). Health behavior and health education: Theory, research, and practice. John Wiley & Sons.‌
 • Hogan, K. (2022). 53 principles of persuasion. Translated by: Sh. Samieifar & A. Tavassoli. Tehran: Nass. (In Persian)
 • Ishikawa, H., & Kiuchi, T. (2010). Health literacy and health communication. BioPsychoSocial Medicine4, 1-5. https://doi.org/10.1186/1751-0759-4-18
 • Jacob, R. (2020). Visualising global pandemic: A content analysis of infographics on COVID-19. Journal of Content, Community and Communication11(6), 116-123. https://doi.org/10.31620/jccc.06.20/09
 • Lankow, J., Ritchie, J., & Crooks, R. (2012). Infographics: The power of visual storytelling. John Wiley & Sons.
 • Liu, Z., & Stasko, J. (2010). Mental models, visual reasoning and interaction in information visualization: A top-down perspective. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics16(6), 999-1008. ‌https://doi.org/10.1109/TVCG.2010.177
 • Ogbodo, J. N., Onwe, E. C., Chukwu, J., Nwasum, C. J., Nwakpu, E. S., Nwankwo, S. U., ... & Ogbaeja, N. I. (2020). Communicating health crisis: A content analysis of global media framing of COVID-19. Health Promotion Perspectives10(3), 257-269. https://doi.org/10.34172%2Fhpp.2020.40
 • Pandya, M. (2021). A comparative visual content analysis of the CDC and WHO COVID-19 infographics. Missouri University of Science and Technology.
 • Pratkanis, A., & Elliot, A. (1992). Age of Propaganda. Translated by: K. Emami, & M. S., Abbasi. Tehran: Soroush. (In Persian)
 • Shabo, M. (2008). Techniques of propaganda and persuasion. Prestwick House Inc.
 • Sharma, M. (2016). Theoretical foundations of health education and health promotion. Jones & Bartlett Publishers.
 • Smiciklas, M. (2015). The power of infographics: Using pictures to communicate and connect with your audience. Translated by: H. Kazemi & M. Moghaddas Darab. Tehran: Chapar. (In Persian)
 • Suri, C. S. (2020). Analysis of ‘Infographics-About Covid-19’published in four national dailies of India. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology17(6), 1985-2002. http://dx.doi.org/10.31763/viperarts.v4i2.804
 • Jowett, G., & O'Donnell, V. (2022). Propaganda and Persuasion. Translated by: H. Afkhami. Tehran: Hamshahri.
 • Werner, S., & Tankard, J. (2005). Communication Theories. Translated by: A. Dehghan. Tehran: university of Tehran. (In Persian)
 • Wilkinson, J. L., Strickling, K., Payne, H. E., Jensen, K. C., & West, J. H. (2016). Evaluation of diet-related infographics on Pinterest for use of behavior change theories: a content analysis. JMIR mHealth and uHealth, 4(4), e6367. https://doi.org/10.2196%2Fmhealth.6367
 • Wimmer, R., & Dominic, J. (2005). Mass Media Research: An Introduction. Translated by: K. Seyed-Emami. Tehran: Soroush. (In Persian)
 • Witte, K., & Allen, M. (2000). A meta-analysis of fear appeals: Implications for effective public health campaigns. Health Education & Behavior27(5), 591-615. https://doi.org/10.1177/109019810002700506
 • Ye, G., Pan, Z., Pan, Y., Deng, Q., Chen, L., Li, J., ... & Wang, X. (2020). Clinical characteristics of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 reactivation. Journal of Infection80(5), e14-e17. https://doi.org/10.1016%2Fj.jinf.2020.03.001
 • Zhang, X., Baker, K., Pember, S., & Bissell, K. (2017). Persuading me to eat healthy: a content analysis of YouTube public service announcements grounded in the health belief model. Southern Communication Journal, 82(1), 38-51. https://doi.org/10.1080/1041794X.2016.1278259