کلیدواژه‌ها = توسعة روستایی
تعداد مقالات: 1
1. نقد برنامه‌های توسعة روستایی در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 103-125

مصطفی ازکیا؛ شکوه دیباجی فروشانی