نویسنده = سعیده محمدی
تعداد مقالات: 1
1. نگرش مبلغان دینی درباره پیامک و وبلاگ و میزان استفاده آنها

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 133-152

سعیده محمدی؛ حسینعلی افخمی