نویسنده = ثریا معمار
تعداد مقالات: 1
1. شبکه‏ های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 155-176

ثریا معمار؛ صمد عدلی پور؛ فائزه خاکسار