نویسنده = طاهره خیرخواه
تعداد مقالات: 1
1. تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-54

محمدرضا جوادی یگانه؛ مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه