کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 3
1. توسعه و جرم در ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 581-608

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی


2. ویژگی‌های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی‌شدن آن‌ها: مطالعة ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-114

افسانه قاسمی؛ پیام روشنفکر؛ آرزو مهرابی؛ بردیا فرجی؛ مروئه وامقی


3. تحلیل اجتماعی رابطۀ سازمان صنفی و سازمان فتوت در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 279-309

محمدرضا جوادی یگانه؛ ساجده علامه