کلیدواژه‌ها = ایران
تغییرات حاد و بازاندیشی نامتعین در مفهوم خانواده؛ یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jisr.2024.368977.1463

احمد کلاته ساداتی؛ زینب صبوحی گلکار


تأثیر فرزندآوری بر طول مدت ازدواج در ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 553-572

10.22059/jisr.2023.355720.1384

فاطمه ترابی؛ سمانه رنجبری بیوردی


توسعه و جرم در ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 581-608

10.22059/jisr.2019.263386.726

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی


تحلیل اجتماعی رابطۀ سازمان صنفی و سازمان فتوت در ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 279-309

10.22059/jisr.2018.261308.710

محمدرضا جوادی یگانه؛ ساجده علامه