دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-191 
1. تبیین جامعه‌شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

صفحه 1-31

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمدعلی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی‌یگانه


2. رابطة متغیر‌های دانشگاهی و نگرش دانشجویان به دین

صفحه 33-60

یونس نوربخش؛ حامد طالبیان؛ محمدمهدی مولایی


3. غار آقا شاه‌بلبل: مردم‌نگاری چندصدایی

صفحه 61-88

علیرضا محسنی مطلق؛ اصغر ایزدی جیران


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 513-696 پاییز 1393، صفحه 357-512 تابستان 1393، صفحه 193-355 بهار 1393، صفحه 1-191