دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 339-523 
2. مطالعه و تحلیل الگوهای جامعه ‏پذیری اقتصادی کودکان شهر همدان

صفحه 365-391

اسماعیل بلالی؛ راهله جعفری؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید عیسی زاده


3. درک و تصور زنان از قربانی‌شدن (مطالعة کیفی در شهر تهران)

صفحه 393-412

سهیلا صادقی فسایی؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ پروانه دانش؛ مریم قاضی نژاد


4. بررسی میزان دینداری و نقش آن در شادمانی جوانان

صفحه 413-438

شراره مهدی زاده؛ فاطمه زارع غیاث آبادی


5. بررسی عوامل جامعه‏ شناختی مرتبط با بیگانگی شغلی

صفحه 439-467

امیر رستگار خالد؛ مهدی کاوه؛ مهدی محمدی


شماره‌های پیشین نشریه