کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی‌های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی‌شدن آن‌ها: مطالعة ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-114

افسانه قاسمی؛ پیام روشنفکر؛ آرزو مهرابی؛ بردیا فرجی؛ مروئه وامقی


2. تحلیل فضایی- جامعه‌شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 295-318

امین اکبری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ شاه بختی رستمی


4. ازدواج خویشاوندی، تفاوت‌های بین‌نسلی و عوامل پشتیبان آن در کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 145-166

حسین محمودیان؛ سراج الدین محمودیانی؛ سهیلا شهریاری