کلیدواژه‌ها = اشتغال غیررسمی
تعداد مقالات: 2
1. تصور ذهنی و تجربۀ عینی زنان از امنیت (مورد مطالعه: زنان شاغل در بخش غیررسمی در شهر همدان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-306

علی‌محمد قدسی؛ اسدالله نقدی؛ محبوبه رویین‌تن


2. بررسی نقش سرمایة فرهنگی و اجتماعی در ورود به بخش اشتغال غیررسمی (مورد مطالعه: شاگرد مکانیک‌های چاپارخانة همدان)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 141-163

اسدلله نقدی؛ علیرضا طاهری نیا؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید عیسی زاده