نویسنده = حوری کیائی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثر رسانه‌های نوشتاری (الکترونیکی و چاپی) بر توانمندسازی زنان شاغل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 661-687

حوری کیائی؛ حمیدرضا پارسی؛ علی‌اکبر فرهنگی