نویسنده = حمیدرضا جلایی پور
تعداد مقالات: 2
1. پذیرش ارزش‌های جهانی در میان ایرانیان عرب زبان (اعراب خوزستان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 135-158

علی قنبری برزیان؛ حمیدرضا جلایی پور؛ تهمینه شاوردی


2. ناسیونالیسم قومی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان ترکمن استان گلستان)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 119-143

حمیدرضا جلایی پور؛ صدیقه نظرعباسی